HouseOfMax

Dom, Mieszkanie, Remont, Aranżacja

Do czego służy ogniomur

Do czego służy ogniomur

Ogniomur to element architektoniczny znajdujący się w wysokiej części domu w formie balustrady, rzędu sterczyn albo ścianki, które mają na celu chronić dach. Ich rozszerzone formy wykorzystywano głównie w czasie manieryzmu przy okazji budowy mieszczańskich kamienic. Attyki pełnią przede wszystkim dwie role:

- estetyczną - są elementem architektonicznym,

- konstrukcyjno-użytkową - są zabezpieczeniem budynków sąsiednich przede wszystkim przed przemieszczaniem się ognia w przypadku pożaru. Attyka to zatem mur ogniowy, dlatego zwykle kształtuje się ją z niepalnego przedmiotu o grubości minimum 25 cm, dla przykładu z bloczków betonowych , ceramicznej, pełnej cegły bądź silikatu. Wytrzymałość ogniowa tej formy winna stanowić co najmniej jednogodzinna.

Attyki wykorzystywano już w starożytności, np. w Grecji albo Rzymie. Są to składniki architektury szczególnie typowe dla zamków, kościołów, pałaców, kamienic, bram a także ratuszów, także w Czechach jak również w Polsce. Używano je też na terenach obecnej Ukrainy, a dodatkowo Litwy.

Typowymi przykładami ogniomurów są te zdobiące Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, i dodatkowo krakowski budynek S Centrum Administracyjnego postawionego w Nowej Hucie na przedmieściach miasta.